Hopp til innhold

Våre omfattende antichurn programmer består av en grundig analyse som danner grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak og virkemidler som får best effekt.

Kontakt oss

Antichurn som del av kundereisen

Arbeidet med antichurn starter i kundeservice, og avsluttes med utgående aktiviteter. Med vår kompetanse utvikler vi løsninger som er tilpasset dine kunder og utfordringer. Grundig analyse danner grunnlaget for de ulike tiltak og virkemidler som settes inn. Alle aktiviteter måles kontinuerlig mot kontrollgrupper, og disse nøkkeltallene utgjør igjen svært viktige styringsverktøy.

Vi har spesialiserte team som brukes i de forskjellige fasene i kundereisen.

Virkemidler

Mersalg

Mersalg i kundeservice bidrar til økt omsetning, men oppgradering av kundeforholdet fører også til mer lojale kunder og tilhørende reduksjon i churn.

Winback

Tidlig winback på nylig tapte kunder er viktig for gode resultater. Vi måler når det er mest hensiktsmessig å ta kontakt.

Timing/Optimalisering

Timing og virkemidler varierer i ulike segmenter, og gjennom grundige tester identifiseres tidspunkt og tiltak for best effekt.